Psychologiepraktijk Slaaplekker

Arina de Vries - Praktijk Slaaplekker

Behandeling van slaapproblemen bij baby, kind & jeugd

Bij Psychologiepraktijk Slaaplekker kunt u terecht voor kortdurende psychologische behandeling voor kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en volwassenen. De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van slaapproblemen en psychische klachten rondom zwangerschap, bevalling en ouderschap. Inmiddels ervaren vele gezinnen na de behandeling bij Psychologiepraktijk Slaaplekker weer een goede nachtrust!

Consulten vinden plaats in de praktijk in Best (vlakbij Eindhoven) en/of online. Daarnaast verzorg ik ook scholing en draag ik bij aan meer kennis over slaap zoals bijvoorbeeld in dit interview met nu.nl.

Voor algemene vragen kan het contactformulier gebruikt worden. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via ons eigen intakeformulier. Verwijzingen vanuit zorgverleners graag via zorgdomein .

Lid van: LVVP, NIP, VEN, PsyZorg en ESRS (European Sleep Research Society)

De praktijk is met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Dit betekent dat de kwaliteit van de praktijkvoering up to date is en voldoet aan alle kwaliteitscriteria. Ook heeft Psychologiepraktijk Slaaplekker het KIWA keurmerk.


Werkwijze

Hoe gaan we te werk bij Psychologiepraktijk Slaaplekker

Wanneer u denkt dat psychologische hulp nodig is, kunt u contact opnemen met uw huisarts, jeugdarts (consultatiebureau), kinderarts of het jeugdteam van uw gemeente. Deze bepaalt samen met u of, en welke, psychologische zorg uw kind nodig heeft en zorgt voor de verwijzing.

Aanmelding

Vervolgens kunt u het intakeformulier invullen en opsturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te plannen en/of meer informatie te geven.

De wachttijd betreft momenteel 12 weken voor 0-18 jaar.
De wachttijd betreft momenteel 12 weken voor volwassenen.

Voor onze eerste afspraak vult u de intakevragenlijst in en houdt u het slaaplogboek bij. Op deze manier wordt er al een inschatting gemaakt van de hulpvraag en welke hulp passend is. In de eerste afspraak wordt er gekeken naar de hulpvraag en wordt de aard van de problemen besproken. Vervolgens kijken we welke hulp er nodig is en wat Psychologiepraktijk Slaaplekker voor u en/of uw kind kan betekenen.

Voor kinderen tot 16 jaar is wettelijk bepaald dat ouders toestemming moeten geven voor de behandeling. Als ouders gescheiden zijn en beide gezag hebben, moeten zij ook beide toestemming geven voor de behandeling. Kinderen vanaf 16 jaar mogen ook zonder toestemming van ouders in behandeling. Wij ontvangen graag het toestemmingsformulier voordat de intake plaatsvindt.

werkwijze praktijk slaaplekker

Behandeling

Arina de Vries - Praktijk Slaaplekker

Behandeling is relatief kortdurend, denk hierbij aan 4 tot 10 gesprekken. Een gesprek duurt 45 minuten. Op basis van het intake gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg het meest passend is. Bij de behandeling van kinderen worden ouders actief betrokken. Zeker voor jonge kinderen wordt veelal middels gesprekken met ouder(s) gewerkt aan een verbetering van de klachten.

Veel gebruikte vormen van behandeling zijn:

 • EMDR (ook voor zeer jonge kinderen van 0-6 jaar)
 • Ouderbegeleiding
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psycho-educatie
 • Lichttherapie/chronotherapie

Na het intakegesprek wordt er een gezamenlijk behandelplan opgesteld, dit plan wordt het ondersteuningsplan genoemd. In dit plan staat de hulpvraag, de inschatting van de zorg die nodig is, de behandeldoelen, de behandelvorm, de duur en frequentie van de behandeling en een evaluatiedatum.

Soms past de zorgvraag niet bij onze praktijk. Zo kunnen persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen, ernstige eetproblemen, verslavingen, suïcidaliteit en crisissituaties niet binnen de praktijk behandeld worden.

Benieuwd wat EMDR precies is?

Vergoedingen en kosten

Psychologische zorg voor kinderen van 0-18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dat betekent dat de gemeente waarin uw kind woonachtig is, de financiering verzorgt. Hiervoor is een verwijzing van een arts of vanuit het jeugdteam van de gemeente nodig. Er wordt vervolgens door ons een inschatting gemaakt welke zorg en hoeveel zorg er nodig is. De bekostiging vragen wij aan bij de gemeente, dit wordt ook wel een beschikking genoemd. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij de gemeente.

Psychologische zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar valt onder de zorgverzekeringswet. Met verwijzing van de (huis)arts kunnen volwassenen terecht voor basis generalistische zorg. Psychologiepraktijk Slaaplekker heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract, zie hier een overzicht. De ongecontracteerde zorg valt daardoor onder de restitutiezorg. De mate waarin de behandeling in dat geval vergoed wordt, hangt af van de verzekeringspolis die u heeft afgesloten. U krijgt elke maand een factuur, welke u zelf ter declaratie indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt zelf de factuur aan ons.

Betaling voor gecontracteerd zorg gaat direct via de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het eigen risico.

Zie voor meer informatie de documenten tarieven jeugd en tarieven volwassenen.

Wij hebben met bijna alle gemeentes in regio Eindhoven (Zuid Oost-Brabant) een overeenkomst afgesloten. Klik hier voor een overzicht van de gemeentes.

Kinderen uit de Gooi en Vechtstreek kunnen ook bij ons terecht voor vergoedde zorg. Hiervoor werken wij samen met Therapiepraktijk Zijn. Meestal wordt er dan via videoconsulten gewerkt. Onder de Gooi en Vechtstreek vallen: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.

Woont uw kind niet in de gecontracteerde gemeentes en wilt u toch graag behandeling bij Psychologiepraktijk Slaaplekker? Kijk dan hier voor de particuliere tarieven.

werkwijze praktijk slaaplekker

Over ons

Arina de Vries - Praktijk Slaaplekker

Ons team bestaat uit Arina de Vries, Roos Pijnenburg, Erica van der Lugt en Kevin Schalken. Wij werken elke dag weer met enthousiasme met ouders en kinderen met slaapproblemen. Er is bij slaapproblemen een grote samenhang is tussen medische, biologische, gedragsmatige en het psychologische factoren. Dat deze puzzel voor elk kind en elk gezin weer anders is en opnieuw gelegd moet worden, maakt het werken met slaap en slaapproblemen leuk en uitdagend.

Slaapproblemen kunnen (maar dat hoeft niet) verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Denk hierbij aan zoals trauma, angst, somberheid, opvoedproblemen, ADHD, autisme en aandacht en concentratieproblemen. Door onze kennis en ervaring, kunnen wij de oorzaak aanpakken en komen we meestal tot een betere nachtrust. Geen one-size-fits-all, maar zorg op maat en passend bij kind en gezin. Slaapproblemen hebben een grote impact op de stemming, aandacht en concentratie, angsten, gedrag en interactie in het gezin. Het op tijd herkennen en behandelen ervan is dan ook belangrijk. Arina geeft daarom de tweedaagse cursus ‘Slaap en de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen en jongeren’ voor jeugdprofessionals via de RINO Groep. Eveneens geven zij de cursus over slaapproblemen bij kinderen van 0-6 jaar bij King nascholing . Ook geeft Arina les bij de RINO Amsterdam in de GZ-opleiding.

Als praktijk werken wij samen met Ouders van Nu. Samen proberen wij slaapvragen van de vele lezers te beantwoorden in verschillende artikelen. Kijk hier voor de artikelen.

Tot slot geven wij regelmatig samen of individueel lezingen, intervisie en supervisie. Mocht hiervoor interesse zijn, neem dan contact op.

Handige informatie & materialen

Als slaapexpert ben ik als geen ander in staat (wetenschappelijke) informatie om te zetten in praktische adviezen. Hier vind je praktische achtergrond informatie en materialen die thuis gebruikt kunnen worden.

Hier vind je handige downloads en materialen. Zoals:

 • Bedritueel
 • Ochtendritueel
 • Planbord met picto’s
 • Emotie werkblad

Bekijk informatie en downloads
Aanbod Praktijk Slaaplekker

Team Slaaplekker

Arina de Vries
Arina de Vries
Arina de Vries

GZ-psycholoog (BIG), EMDR therapeut, Somnoloog, Docent en slaapexpert. Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond in navolging op de master Klinische Kinder- en jeugdpsychologie.

Arina de Vries
Roos Pijnenburg
Roos Pijnenburg
Roos Pijnenburg

Psycholoog, SKJ registratie en slaapexpert. Gespecialiseerd in kind & jeugd.

Roos Pijnenburg
Kevin Schalken
Kevin Schalken
Kevin Schalken

Praktijkmanager. Beleidszaken, media & communicatie en telefonisch aanspreekpunt.

Kevin Schalken

Neem contact op

Neem contact op met ons

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Adres
Gezondheidscentrum de Ronde
De Ronde 15
5683 CZ Best
  Telefoon
0499 234 678
  Email
info@praktijkslaaplekker.nl

Praktijkinformatie

 • AGB-code: 94065920
 • KVK-nummer: 74227181
 • KIWA-registratie: 26169
 • BIG-nummer: 29914006425
 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
 • Telefonische bereikbaarheid: Wij zijn het beste bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00
 • Zorgmail: praktijkslaaplekker@zorgmail.nl

Aanvullende informatie